ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες ή πιο συγκεκριμένες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σεμινάριο Κοζάνης:

-ταχυδρομικά στην διεύθυνση Βογατσικού 6, Κοζάνη 50100

-τηλεφωνικά στα 6943510661, 2461040339, 2461042149

-ηλεκτρονικά στην διεύθυνση demoppp@hotmail.com

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Κατερίνα Δημοπούλου